پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
 شماره بهار ۱۴۰۳ دوره ۲۶ شماره ۱ پی در پی ۸۹ «مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان»  منتشر شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/9 | 

 شماره بهار ۱۴۰۳ دوره ۲۶ شماره ۱ پی در پی ۸۹ «مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان» با تعداد ۱۰ مقاله منتشر شد.
موضوع مقالات این شماره در زمینه انکولوژی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، بیولوژی تولید مثل، بیومکانیک ورزشی، روانشناسی بالینی، ژنتیک، فیزیولوژی ورزشی و نانوبیوتکنولوژی است.
لازم به ذکر است از شماره زمستان ۱۴۰۲ برای مقالات این مجله چکیده گسترده انگلیسی (Extended English Abstract) منتشر میگردد.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.72053.fa.html
برگشت به اصل مطلب