پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
از کارکنان کتابخانه مرکزی، دفتر مجلات و واحد اطلاع رسانی پزشکی تقدیر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/1 | 
جلسه تقدیر و تشکر از کارکنان کتابخانه مرکزی، دفتر مجلات و واحد اطلاع رسانی پزشکی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، کارکنان کتابخانه مرکزی، دفتر مجلات و واحد اطلاع رسانی پزشکی برگزار شد، دکتر مسعود محمدی با اشاره به کمبود ها و موانع پیش رو بر هماهنگی های سازمانی و تعصب کاری تأکید نمودند.
ایشان جهت رفع موانع و ارتقا واحد های زیر مجموعه تدوین برنامه عملیاتی برای سال آتی را از اهم برنامه های پیش رو دانستند.
در پایان با اهدا شاخه گل و تقدیر نامه از زحمات کارکنان زیرمجموعه جهت کسب
رتبه سوم کشوری در حوزه کتابخانه ها، مجلات علمی و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گلستان در بین دانشگاه های تیپ ۲ تقدیر به عمل آوردند.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.71959.fa.html
برگشت به اصل مطلب