پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
کارگاه آموزشی بهداشت مدارس در مرکز بهداشت استان برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/25 | 
کارگاه آموزشی بهداشت مدارس،با محوریت دستورالعمل های بهداشت محیط و پایگاه تغذیه سالم در مدارس با حضور کارشناسان بهداشت محیط،سلامت نوجوانان و جوانان، مدارس و تغذیه مرکز بهداشت استان،حراست آموزش و پرورش،نماینده نوسازی و کارشناسان شهرستان های استان در این معاونت برگزار گردید.

در این کارگاه دستورالعمل های بهداشت محیط مدارس،شرایط پایگاه تغذیه سالم ،اقلام مجاز فروش در پایگاه ، تغذیه سالم نوع یک و دو توسط مسئولین استان ارائه شد.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.67079.fa.html
برگشت به اصل مطلب