پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
اولین مدرسه دانشجویان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/6 | 
اولین مدرسه میدانی ویژه دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی برگزار شد.
در این دوره دانشجویان با فعالیت سازمان‌های امدادی هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس استان آشنا شدند.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.66003.fa.html
برگشت به اصل مطلب