پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بازدیدکارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت از نانوایی های شهرستان رامیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/5 | 
درراستای طرح  سلامت نوروزی کارشناس بهداشت محیط از نانوایی ها  در سطح شهرستان رامیان  به صورت سرزده بازدید و رعایت موارد بهداشتی لازم را  به نانوایی ها تاکید نمودند.
رعایت بهداشت فردی، نصب پوستر آموزشی در درخصوص رعایت اصول بهداشتی در مراقبت از کرونا ویروس،ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل نانوایی، شستشوی مکرر دست کارکنان نانوایی ، خودداری از تبادل پول نقد و... ازمهمترین نکات ضروری  این بازدید بود


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.64425.fa.html
برگشت به اصل مطلب