پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
ارائه خدمات کشیک های نوروزی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در ایام نوروز ۱۴۰۲(پانزدهم اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/2 | 
 گزارش بازدید کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه ،از داروخانه ها، واحدهای صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی روز دوم فروردین۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد.
بازرسی انجام شده از داروخانه های دولتی و خصوصی استان تعداد ۱۸ مورد
پیگیری تامین دارو و شیر خشک ۵ مورد می باشد.
بازرسی انجام شده از کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی؛
کارخانه های تولید مواد غذای ۲ مورد و فروشگاه های مواد غذایی ۵ مورداعلام شده است.
در حوزه تجهیزات پزشکی نیز
بررسی وضعیت موجودی اکسیژن مراکز طالقانی گرگان  و شهدا شهرستان  گنبد.
بازدید حضوری از  مراکز صیاد و کردکوی و بررسی وضعیت اکسیژن سازها و تجهیزات پزشکی بخشها انجام شد.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.64416.fa.html
برگشت به اصل مطلب