پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
املاک دانشگاه علوم پزشکی گلستان در شهرستان رامیان سند دار شدند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/5 | 
دکتر سعیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامیان در این باره گفت:با پیگیر های مستمر واحد خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامیان مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در شهرستان در راستای طرح سند دار کردن املاک دانشگاه علوم پزشکی گلستان  سندار شدند

 دکتر سعیدی در ادامه  افزود: با توجه به اهمیت این موضوع در کمترین زمان ،  شبکه بهداشت و درمان شهرستان  اقدام به جمع آوری مدارک مرتبط با اسناد مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت نمود، روند اداری و مستند سازی اموال غیر منقول در کمترین زمان به اتمام رسیده و ۲۵ خانه بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی فاقد سند در شهرستان سند دار شدند

باتوجه به اهمیت موضوع مدیریت محترم شبکه از زحمات این عزیزان باتقدیم  لوح سپاس  تشکر وقدر دانی نمود

✳️ مرکز خدمات جامع سلامت دارکلاته
✳️ مرکز خدمات جامع سلامت مرکزرامیان
✳️ مرکز خدمات جامع سلامت دلند

   روستاهای
🔸 ویرو🔸 بلوچ آباد فندرسک🔸شش آب🔸رضا آباد فندرسک🔸حسین آبادکشاورزی🔸باقرآباد🔸اخلی پایین🔸لاله باغ فندرسک🔸سنگستان فندرسک🔸گردایش فندرسک 🔸رضی🔸سعدآباد فندرسک 🔸تاتارسفلی🔸نامتلو فندرسک🔸فجر🔸شفیع آباد فندرسک🔸توران فارس🔸ارازگل فندرسک🔸توران ترک🔸نی تپه فندرسک🔸دارکلاته فندرسک

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.64383.fa.html
برگشت به اصل مطلب