پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از مرکز شماره ۲کلاله بازدید کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/20 | 
 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان از مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲کلاله بازدید کرد
با توجه به اینکه در آینده نزدیک مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲کلاله به مکان جدید انتقال خواهد یافت، دکتر حدادی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بهمراه دکتر فدائی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله از نزدیک روند تکمیل ساختمان مرکز شماره ۲ را بازدید کردند.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.62777.fa.html
برگشت به اصل مطلب