پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه هماهنگی معاونت بهداشت با آموزش و پرورش در استان برگزار شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/16 | 
جلسه هماهنگی مدیران گروه بهداشت محیط؛ سلامت مدارس و بهبود تغذیه جامعه  با حضور کارشناسان ناظر پایگاه تغذیه سالم مدارس به جهت هماهنگی و بررسی فرایند تائید مجوز پایگاه تغذیه سالم مدارس در بوفه و روند نظارت بر فعالیت آن در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان برگزارگردید.

در این جلسه به ارتقاء سلامت اقلام غذایی ارایه شده به دانش آموزان و پیشگیری از فروش اقلام آسیب رسان و تخلفات در حوزه توزیع غذا و ایمنی غذایی تاکید شد.

در پایان  به جهت هماهنگی  بیشتر تاکید بر این شد که جلسه ای  با حضور مدیران اداره کل آموزش و پرورش نیز  برگزار شود.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.62722.fa.html
برگشت به اصل مطلب