پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
دبیر آموزش مداوم دانشگاه : برنامه باز آموزی آذر ماه دانشگاه را اعلام نمود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/14 | 
دبیر اداره آموزش مداوم دانشگاه در مصاحبه با وبدا برنامه های باز آموزی آذرماه را  اعلام کرد: برنامه های بازآموزی آذر ماه دفتر آموزش مداوم دانشگاه به صورت مجازی برای گروه هدف شامل پزشکان عمومی ، دندانپزشکان و کلیه رشته های علوم آزمایشگاهی ، بیماران عمومی ، آسیب شناسی ، جراحی عمومی و زنان و زایمان و ... برگزار میشود.
خانم دکتر حصارکی بیان داشته اند : وبینارهای بازآموزی به عنوان برنامه های بازآموزی حضوری در کارنامه مشمولان قانون آموزش مداوم ثبت و محاسبه نیز می گردد و با توجه به اینکه ظرفیت برنامه ها محدود میباشد به مشمولان محترم گروه هدف اعلام داشته اند تا در صورت تمایل هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 
برنامه های باز آموزی آذر ماه دانشگاه : 
 
 .۱کنفرانس تفسیر نتایج و تست های آزمایشگاهی بیماران تیروئیدی           ۱۴۰۱/۰۹/۱۲            
« پزشکان عمومی ، آسیب شناسی، علوم آزمایشگاهی، بیماری های داخلی »

 .۲کنفرانس معاینه اولیه بیمار مسموم در اورژانس                                               ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
« پزشکان عمومی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، دندانپزشکی ، بیماری های کودکان، بیماری های داخلی، دکترا بهداشت باروری ، پرستاری، مامایی و ... »

.۳ کنفرانس خونریزی های بینی                                                                                 ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
« پزشکان عمومی »

۴. کنفرانس آنتی دوت ها در مسمومیت ۲                                                             ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
« پزشکان عمومی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، دندانپزشکی ،بیماری های کودکان، بیماری های داخلی، دکترا بهداشت باروری ، پرستاری، ماماییی و ... »

۵. کنفرانس تازه های مراقبت پرستاری در دیابت                                               ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
« پرستاری »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
۶.کنفرانس ناباروری و ارزیابی زوج نابارور                                                          ۱۴۰۱/۰۹/۲۱    
« پزشکان عمومی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، دندانپزشکی ،بیماری های کودکان، بیماری های داخلی، دکترا بهداشت باروری ، پرستاری، مامایی و...»
 

 آدرس سایت ثبت نام              golestan.ircme.ir 
لینک برگزاری وبینارها :              cmelearn.ir                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                         
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.62700.fa.html
برگشت به اصل مطلب