پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
نشست تخصصی مدیران ارشد دانشگاه در حوزه سلامت برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/2 | 
نشست تخصصی مدیران ارشد دانشگاه در حوزه سلامت برگزار شد
نشست تخصصی مدیران ارشد دانشگاه در حوزه سلامت استان با حضور دکتر سعید گل فیروزی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مختلفی ازجمله اهداف و برنامه های بهداشتی و درمانی در حوزه شهرستان ها و رفع موانع و مشکلات موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حمایت از خانواده و تبیین سیاستهای جمعیتی و فرزند آوری از دیگر موضوعات جلسه مذکور بود.


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.59881.fa
برگشت به اصل مطلب