پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
شناسایی یک ژن جدید در یک نوع معلولیت حرکتی شدید با مشارکت محقق دانشگاه علوم پزشکی گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
به تازگی، دکتر حسین درویش، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب، طی یک پروژه تحقیقاتی مشترک با محققین دانشگاه مونیخ آلمان موفق به شناسایی یک ژن جدید برای اختلال حرکتی شدید "پاراپارزی اسپاستیک توارثی" (Hereditary Spastic Paraplegia) شده اند. در این مطالعه برای اولین بار ارتباط ژن HPDL با این بیماری نشان داده شد. این ژن با مطالعه بر روی خانواده های با ازدواج خویشاوندی شناسایی شد.
با کشف این ژن، یک راه جدید برای بیماری زایی این معلولیت شناسایی شد، که این خود راه را برای درک و فهم بهتر از مسیرهای بیماری زایی این بیماری برای مطالعات آینده فراهم خواهد کرد.
نتایج این مطالعه در مجله Brain در سال ۲۰۲۱ به چاپ رسیده است.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.57979.fa
برگشت به اصل مطلب