پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه هم اندیشی مدیریت خواهران کانونهای بسیج جامعه پزشکی استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/10 | 
جلسه هم اندیشی مدیریت خواهران کانونهای بسیج جامعه پزشکی استان باموضوع برنامه های یوم الله ۱۳ آبان (روزملی مبارزه با استکبارجهانی)وهفته مبارک بسیج واشاره برجایگاه ونقش آفرینی خواهران در عرصه های گوناگون باحضورسرهنگ کریمی،جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ونیز خانم مشمولی مدیریت خواهران درروز یکشنبه ۰۹/۰۸/۱۴۰۰ دردانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.تشکیل کارگروههای تخصصی عفاف وحجاب وامربه معروف ونهی ازمنکر در دو حوزه بهداشت ودرمان از دیگر برنامه های پیشنهادی بود.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.57736.fa
برگشت به اصل مطلب