پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
در جلسه استانی پیشگیری و مقابله با کرونای استان از دوتن از مدیران ارشد بانوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تجلیل شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
در جلسه استانی پیشگیری و مقابله با کرونای استان
از دوتن از مدیران ارشد بانوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تجلیل شد
به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی ودر جلسه ستاد استانی و پیشگیری و مقابله با کرونا از دو تن از معاونین بانو وفعال دانشگاه علوم پزشکی خانم ها دکتر صدرایی و دکتر جعفری که در دوران همه گیری کرونا تلاش شبانه روزی داشتند با حضور استاندار گلستان ورییس دانشگاه تجلیل شد.


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.57656.fa
برگشت به اصل مطلب