پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
سی و پنجمین دوره آزمون صلاحیت بالینی همزمان کشوری دانشجویان پزشکی برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/14 | 
سی و پنجمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
سی و پنجمین دوره آزمون صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان دکتری حرفه ای پزشکی عمومی مرحله کارورزی (آسکی) دانشکده پزشکی گرگان راس ساعت هماهنگ کشوری در مرکز مهارت های بالینی دانشکده واقع در کلینیک فوق تخصصی دزیانی گرگان برگزار گردید.
دکتر حسن اسماعیلی معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده گفت: این آزمون با حضور دکتر رقیه ولی پور ناظر و نماینده قطب آمایشی یک کشور از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با مشارکت اساتید محترم گروه های آموزشی بالینی زیر نظر معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی و با همکاری مدیریت حراست دانشگاه در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی واقع در پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی گرگان با ۱۲ ایستگاه فعال و ۳ ایستگاه استراحت با حضور ۳۰ نفر از دانشجویان پزشکی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده ضمن مهم شمردن آزمون صلاحیت بالینی گفت: صلاحیت بالینی به کارگیری مدبرانه و همیشگی مهارت های تکنیکی، دانش، استدلال بالینی، عواطف و ارزش ها در محیط های بالینی می باشد.
وی افزود: دانستن سهم هر بخش از مهارتهای دانش، نگرش و عملکرد در صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی ضروری به نظر رسیده و به ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی کمک می کند
.
در پایان وی گفت: در این آزمون برابر دستورالعمل وزارت متبوع، تمام فرایند آزمون ضبط صوتی و تصویری انجام پذیرفت.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.57191.fa
برگشت به اصل مطلب