پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
اورژانس پیش بیمارستانی استان (۱۱۵)  افتتاح و راه اندازی پایگاه ۸ شهری گرگان واقع در سرخنکلاته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/19 | 
🚨اورژانس پیش بیمارستانی استان (۱۱۵) 

🚑 افتتاح و راه اندازی پایگاه ۸ شهری گرگان واقع در سرخنکلاته

✍🏻 این مرکز از مصوبات کشوری برنامه طرح توسعه ششم  پایگاه های اورژانس ۱۱۵ واقع در محور کمربندی سرخنکلاته با مساعدت ریاست محترم دانشگاه، معاونت درمان و مجمع خیرین سلامت صورت پذیرفت. 
عمده ی کمک خیرین در تامین تجهیزات زیستی و رفاهی مرکز با هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیون صورت پذیرفت.
آمبولانس و تجهیزات پزشکی و دارویی و سامانه ارتباطی با  مساعدت ریاست مرکز تامین گردید. 
در این مراسم، معاون درمان، مدیر حوادث و فوریت‌های استان، رییس مرکز بهداشت گرگان، خیرین سلامت و اعضای شورای اسلامی و شهردار حضور داشتند.نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56997.fa
برگشت به اصل مطلب