پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
مراکز عرضه قلیان در کلاله پلمپ شدند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

  بیستمین جلسه کمیته کنترل وکاهش مصرف دخانیات شهرستان کلاله در محل سالن اجتماعات شبکه ومرکز بهداشت شهرستان گردید.

  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله ضمن تقدیر و تشکر ازحضور به موقع اعضاء کمیته کنترل و کاهش مصرف دخانیات در جلسه، دستور کار جلسه را اعلام کرد.

  دکتر ابراهیم فدائی با ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده توسط مرکز بهداشت در سال جاری از معدوم سازی 15 کیلوگرم پان و جمع آوری 50عدد قلیان و پلمپ 5 مرکز غیر مجاز قلیان با همکاری نیروی انتظامی خبر داد

  وی ضمن اشاره به نامه مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان در خصوص ممنوعیت استعمال قلیان در پارکهاو همچنین نامه وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی در خصوص ممنوعیت صدورمجوز ورود و عرضه سیگار الکترونیک را قرائت کرد.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.5668.fa
برگشت به اصل مطلب