پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بازدید مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از استان گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/16 | 
 
بازدید مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از استان گلستان
 

پیرو این بازدید وطی نشستی، تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز بهداشت استان گلستان و شرکت آب و فاضلاب استان با هدف اجرای برنامه خدمات پایه سلامت کارکنان به امضا رسید.
 
دکتر زهرا عبداللهی، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت در این نشست گفت :آنچه که امروز در گلستان به چشم می آید جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در پیشبرد اهداف تغذیه ای مشترک و سلامت جامعه است. ما به الگوهای مشابه در همه استانها نیازمندیم
 
دکتر ناهید جعفری معاون بهداشتی دانشگاه نیز بیان کرد:  تفاهم نامه سلامت کارکنان که با سازمان آب و فاضلاب امضا شد باب تقویت همکاری آموزشی و تامین سلامت کارکنان دولت در استان خواهد بود
 
 
انعقاد تفاهم نامه فی مابین مرکز بهداشت استان گلستان و شرکت آب و فاضلاب استان در راستای توسعه اجرای برنامه خدمات پایه سلامت کارکنان،بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان علی آباد کتول و روند اجرای برنامه های مشارکت خیرین در امنیت غذایی مردم منطقه و نشست با سازمان جهاد کشاورزی استان و بررسی سازوکار توسعه وترویج برنامه بهبود تغذیه در بسته توانمند سازی زنان روستایی و عشایراستان از جمله دستاورد های این نشست بوده است.


همچنین با حضور دکتر زهرا عبداللهی، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت در نشستی تخصصی دیگر با معاونین بهداشتی و تحقیقات وفناوری دانشگاه ، اجرای ۳ طرح پژوهشی ادغام خدمات تغذیه در برنامه سل ،مداخلات امنیت غذایی در  استان و ارزیابی خدمات کارشناسان تغذیه تحول در شبکه از نظر هزینه اثر بخشی را مورد بررسی قرار گرفت


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56607.fa
برگشت به اصل مطلب