پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
انتشار شصت و یکمین شماره دوماهنامه مجله Medical Laboratory Journal

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/18 | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی گرگان، شصت و یکمین  شماره دوماهنامه مجله Medical Laboratory Journal (MLJ)  مربوط به jul -aug ۲۰۲۱ بر روی وبگاه این مجله به آدرس زیر قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56553.fa
برگشت به اصل مطلب