پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
برگزاری جلسه ی آموزشی نرم افزاری توسط معاونت غذا ودارو دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/27 | 
جلسه ی آموزشی نرم افزار رهاورد رایانه با حضور دکتر صدرایی معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ۲۶ بهمن ماه برگزار شد
یکپارچه سازی فرایندها و برطرف کردن اشکالات نرم افزاری و بالابردن سطح مهارت ثبت دارو های بیمارستانی در انبار دارویی مراکز از جمله اهداف این جلسه بود
شایان ذکر است: در این جلسه دکتر کمالی مدیر دارو و کارشناسان اداره ی امور بیمارستان های معاونت غذا و دارو، معاونت توسعه،کارشناسان اداره ی آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه وکارشناسان دارویی و نمایندگان it بیمارستان های طرف قرارداد با نماینده شرکت رهاورد رایانه، حضور داشتند
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.55145.fa
برگشت به اصل مطلب