پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
اولین کمیته ارتقاء سلامت جوانان و نوجوانان در آزادشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
اولین کمیته ارتقاء سلامت جوانان و نوجوانان با رویکرد و راهکار های اجرایی در پیشگریی از رفتار های مخاطره آمیز در جوانان و نوجوانان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان با حضور دکتر گلزاری ریاست مرکز بهداشت شهرستان و با حضور نمایندگان ادارات و کارشناسان مرکز شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه پس از بحث تبادل نظر مقرر گردید که کلیه ادارات برای پرسنل زیر مجموعه  گروهایی تحت پوشش کلاس های آموزشی در زمینه تغذیه ناسالم و پیشگری از رفتارهای جنسی و مخاطره آمیز و عدم تحرک بدنی و سوء مصرف مواد برگزار نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.41448.fa.html
برگشت به اصل مطلب