پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
پایش مدیریتی معاون بهداشتی از آزادشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/10 | 
دکتر عارف نیا معاون بهداشتی دانشگاه به همراه تیم نظارتی جهت انجام پایش مدیریتی از مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر و واحدهای تابعه بازدید بعمل آوردند.
در نتیجه این بازدید جلسه ای  در محل سالن اجتماعات آزادشهر 2 با حضور مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان دکتر گلزاری و کلیه کارشناسان نظارتی و مسئول واحدهای ستاد شهرستان برگزار و گزارشی از نحوه ارائه خدمات و مشکلات و راهکارها ارائه گردید.
در پایان  دکتر عارف نیا معاون بهداشتی دانشگاه در خصوص هماهنگی های لازم جهت حضور پزشک در ستاد شهرستان برای بررسی نتایج آزمایشات زوجین همچنین نمونه گیری در مراکز صعب العبور بررسی وضعیت نیرو در واحدهای بهداشتی در دوره 5 تا 10 سال اخیر و برگزاری دوره های آموزشی و ... مطالبی ایراد نمود
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.41134.fa.html
برگشت به اصل مطلب