پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
تشدید بازرسی از مراکز تهیه و توزیغ مواد غذایی در آزادشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/9 | 
در راستایی اجرایی برنامه سلامت نوروزی و حفظ ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران نوروزی تشدید نظارتها بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی واماکن عموی و بازار ها هفتگی شهرستان در اجرا می باشد.و بازار ها هفتگی شهرستان در اجرا می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.37848.fa.html
برگشت به اصل مطلب