پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
کارگاه آموزشی پیشگری از بیماری ایدز در آزادشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/19 | 
به مناسب روز جهانی ایدز و هفته اطلاع رسانی ایدز  کارگاه آموزشی با همکاری واحدهای سلامت جوانان و نوجوانان مدارس و واحد پیشگیری از بیماریها مرکز بهداشت آزادشهر و با همکاری آموزش پرورش شهرستان برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.35440.fa.html
برگشت به اصل مطلب