پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
رکاب زنی سه دوچرخه سوار آزادشهری برای تبلیغ شعار خودمراقبتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/3 | 

در پاسداشت هفته  سلامت و با هدف تبیین نقش و اهمیت ورزش در سلامت   جسمی، روحی، روانی و فکری جامعه؛سه دوچرخه سوار آزادشهری در حرکتی نمادین  مسیر 90کیلومتری از محل ستاد مرکز بهداشت آزادشهر تا دانشگاه علوم پزشکی گلستان را رکاب زدند.

 توردوچرخه سواری  فرهنگی و ورزشی سلامت از ساعت 5 صبح دوم اردیبهشت ماه از مقابل شبکه بهداشت و درمان شهرستان آزادشهر آغاز و ساعت 11 با استقبال  واحد تربیت بدنی  ومعاونت درمانی در محل این دانشگاه پایان یافت. 

AWT IMAGEAWT IMAGE

 AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.12899.fa.html
برگشت به اصل مطلب