پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
حضور دانش آموزان آزادشهری با لباسهای سنتی در زنگ سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/2 | 

تصاویری از برجسته ترین جلوه های زنگ سلامت امسال با شعار«یک عمر سلامت با خودمراقبتی» حضور دانش آموزان آزادشهری با لباس محلی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.12843.fa.html
برگشت به اصل مطلب