پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
در طرح امداد نوروزی امسال خوشبختانه ماموریت تصادفی منجر به فوت نداشته ایم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/1/23 | 

طرح امداد نوروزی اورژانس 115 در شهرستان آزادشهر از( 26 اسفند 92لغایت 16فروردین 93 )در سه پایگاه شهری آزادشهر ،جاده ای نوده خاندوز و جاده ای فارسیان و محور خوش ییلاق با تعداد کل 196ماموریت به پایان رسید.

از این تعداد  153مورد ماموریت غیر تصادفی و43ماموریت تصادفی گزارش شده که خوشبختانه در هیچ یک از ماموریتهای فوق ماموریت منجر به فوت نداشته ایم

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.12610.fa.html
برگشت به اصل مطلب