پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار دانشکده پیراپزشکی
تبریک گرامیداشت هفته تکنولوژیست های جراحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
هفته گرامیداشت تکنولوژیست های جراحی مبارک باد
(۲۸ شهریور الی۳ مهر)

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.14883.57305.fa
برگشت به اصل مطلب