پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار دانشکده پیراپزشکی
جلسه توجیهی دانشجویان ورود به عرصه کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/29 | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی گرگان، جلسه توجیهی دانشجویان ورود به عرصه کارآموزی رشته هوشبری با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل گردید و برنامه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دانشجویان توسط سید یعقوب جعفری و کوچکی معاون آموزشی دانشکده ابلاغ شد.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.14883.57229.fa
برگشت به اصل مطلب