پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی گرگان، جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی، مدیران گروه های آموزشی و سایر اعضاء روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در محل سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد.
در این جلسه درخصوص برنامه ریزی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، نحوه برگزاری امتحانات، جذب دانشجو در رشته اورژانس پیش بیمارستانی مقطع کارشناسی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشکده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.14883.52914.fa
برگشت به اصل مطلب