مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان- لیست مقالات کوهورت گلستان
لیست مقالات چاپ شده کوهورت گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تا کنون حدودا ۱۰۰ عنوان مقاله از داده های پروژه کوهورت استان گلستان در مجلات معتبر بین المللی چاپ شده است.

لیست مقالات چاپ شده از داده های پروژه کوهورت استان گلستان در PubMed را می توانید از لینک زیر مشاهده بفرمایید.

لیست مقاله های چاپ شده پروژه کوهورت گلستان

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=7.12069.24377.fa
برگشت به اصل مطلب