مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان- نحوه درخواست داده و نمونه از کوهورت
نحوه درخواست داده و نمونه از کوهورت فرم پروپوزال خلاصه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پژوهشگران علاقمند می توانند جهت دریافت داده و نمونه های کوهورت برای اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک با کوهورت گلستان به وبسایت GEMShare با آدرس ذیل مراجعه بفرمایند.
برای شروع همکاری با کوهورت، از پژوهشگران محترم دعوت می شود ایده های پژوهشی خود را در قالب فرم پروپوزال GEMShare (به زبان انگلیسی) تنظیم نموده و در سایت GEMShare ارسال بفرمایند.
اساتید و همکاران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان (grcghgoums.ac.ir) مکاتبه بفرمایند.
 

لینک سایت GEMShare

فرم پروپوزال GEMShare

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=7.12035.24263.fa
برگشت به اصل مطلب