مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک- فرم ها و آیین نامه ها
فرم های مفید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/20 | 

  جهت دریافت فرم های مربوطه بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید

فرم های اخذ موافقت اصولی PDF word
فرم های اخذ موافقت قطعی PDF word
فرم درخواست حمایت مالی PDF word
فرم داوری PDF word
فرم پروپوزال PDF word
فرم گزارش نهایی PDF word
فرم ارائه پیام پژوهشی (ترجمان دانش) PDF word
فرم ارائه برون ده مقالات PDF word

نشانی مطلب در وبگاه مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=42.6607.6868.fa
برگشت به اصل مطلب