مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک- برقراری ارتباط
برقراری ارتباط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آدرس: گرگان - بلوار هیرکان - ابتدای جاده شصت کلا - مجموعه فلسفی - دانشکده پزشکی - مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک


پست الکترونیک :
metabolicgoums.ac.ir 

AWT IMAGE

۰۱۷۳۲۴۲۱۶۵۱     داخلی ۳۲۵

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=42.2360.1163.fa
برگشت به اصل مطلب