مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک- تماس با ما
برقراری ارتباط

حذف تصاویر و رنگ‌ها


  آدرس: گرگان - بلوار هیرکان - ابتدای جاده شصت کلا - مجموعه فلسفی - دانشکده پزشکی - مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

پست الکترونیک : metabolicgoums.ac.ir

تلفن مرکز : ۰۱۷۳۱۸۳ داخلی ۶۳۲۵

نشانی مطلب در وبگاه مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک:
http://goums.ac.ir/find-42.2360.1163.fa.html
برگشت به اصل مطلب