مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک- هیات موسس
اعضای هیات موسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/2 | 

ردیف

نام و نام خانوادگی هیات موسس

مقطع تحصیلی

مرتبه علمی

۱

دکتر آزادرضا منصوریان

متخصص بیوشیمی

استاد

۲

دکتر عبدالجلال مرجانی

متخصص بیوشیمی

استاد

۳

دکتر جهانبخش اسدی

متخصص بیوشیمی

دانشیار

۴

دکتر سمیرا عشقی نیا

متخصص تغذیه

استادیار

۵

دکتر غلامرضا وقاری

متخصص تغذیه

استادیار

نشانی مطلب در وبگاه مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=42.16587.39860.fa
برگشت به اصل مطلب