دانشکده پزشکی گرگان- مرکز skill lab
بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی

مسئول مرکز

 دکتر محسن ابراهیمی

کارشناس مرکز معصومه طیبی
معرفی مرکز

مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال 1383  تاسیس شد.وسعت مرکز 180متر مربع شامل یک سالن بزرگ همایش مجهز به پارتیشن بندی جهت امتحانات OSCE و4 اتاق جهت انجام مهارتهای بالینی می باشد .

 لازم به ذکر است این مرکزدر زمینه برگزاری کلاسهای واحد مهارتهای بالینی جهت دانشجویان پزشکی،کلاسهای سمیولوژی به شیوه کورس،برگزاری امتحانات OSCE،برگزاری کارگاههای آموزشی جهت گروههای مختلف،ارائه مواد کمک آموزشی از قبیل فیلم وجزوات آموزشی و... فعال می باشد وتاکنون کارگاه ،دوره وکلاس آموزشی، چندین دوره امتحانات OSCE ویک دوره آزمون توانمندی پایان دوره کارآموزی بالینی دراین مرکز برگزار گردیده است.


رسالت و اهداف مرکز آموزش مهارتهای بالینی

ارتقاء سلامت وکیفیت مراقبت از بیماران وارتقاء توانمندیها ومهارتها عملی کارآموزان،کارورزان ودستیاران رشته پزشکی با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محیط بالینی از طریق:

>ایجاد محیطی ایمن برای تدریس وفراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی بااستفاده از وسایل کمک آموزشی،رایانه،مولاژ ومانکن های آموزشی وCD

>نوآوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی وارتباطی

>ایجاد بستری مناسب جهت خود آموزی با استفاده از جزوات آموزشی،مولاژها،ویدئو و رایانه

>تولید مواد کمک آموزشی از قبیل اسلاید،عکس،فیلم و نرم افزارهای آموزشی

>ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه OSCE و DOPS

اهداف ما در آینده:

>ما میخواهیم در ظرف ده سال آینده یکی از سیاستگذاران اصلی و از برجسته ترین و ارزنده ترین مراکز آموزش مهارتهای بالینی در تولید شیوه های نوین مهارتهای عملی در سطح کشور باشیم. ما امید داریم با تربیت پزشکانی متبحر در حیطه مهارتهای بالینی و ارتباطی به استانداردهای ارتقاء کیفیت WFMEدسترسی یافته وبه اعتباربین المللی در بین دانشگاههای سراسر دنیا دست یابیم. هدف اصلی کمک به ارتقای کیفیت انجام مراقبت از بیماران ازطریق برنامه ریزی وفراهم کردن موقعیت های مشابه محیط های بالینی وفرصت های مناسب آموزش ویادگیری برای دانشجویان و یا ارائه دهندگان خدمات سلامت درمحیطهای بالینی است .


تجهیزات مرکز

AWT IMAGE

فرآیندهای مرکز

AWT IMAGE


گردش کار

AWT IMAGE 

                                    طرح درس                                         

AWT IMAGE


فرآیند کارگاههای آموزشی

 AWT IMAGE

برنامه کارگاهها 

AWT IMAGE


جزوه و اسلایدهای آموزشی

AWT IMAGE

مولاژهای آموزشی

 AWT IMAGEکتاب مهارتهای بالینی

AWT IMAGE


تمامی اطلاعات درج شده در این صفحه  از EDO دانشکده پزشکی  تحویل گرفته شده است .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.8819.12714.fa
برگشت به اصل مطلب