دانشکده پزشکی گرگان- حوزه ریاست
رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ریاست دانشکده پزشکی گرگان 

نام و نام خانوادگی


   

   دکتر محسن ابراهیمی                                                                

مدرک تحصیلی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی
مرتبه علمی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه
سوابق اجرایی
شرح وظیفه بعنوان بالاترین فرد تصمیم گیرنده بر تمام فعالیتهای آموزشی،پژوهشی،اداری و مالی دانشکده که بطورمستقیم و غیر مستقیم بر امور نظارت دارد.
پست الکترونیکی m۱۳۵۵ebrahimigmail.com
مسئول دفتر  مسئول دفتر : آقای ایمان گلوی   ۰۱۷۳۱۸۳   - داخلی ۶۲۶۴ 

         پیام رئیس دانشکده:
ارتقای سطح سلامت جامعه، افزایش کیفیت زندگی انسانها و ارائه خدمات پزشکی و سلامت در بالاترین سطح، رسالت اصلی پزشکان  و جامعه پزشکی است. ضروری است دانشکده پزشکی برای رسیدن به این هدف، با بهره وری از روشهای نوین آموزشی، ترویج پژوهشهای نوآورانه، هدفمند و تحول‌ساز علمی و توجه ویژه به اخلاق و حرفه‌ای‌گری به پرورش پزشکان، متخصصین، اساتید و دانشمندان آینده این کشور بپردازد.  در این راستا توجه به آموزش و پژوهش در گروههای پایه وبالینی و فراهم نمودن زمینه همکاری مشترک و کاربردی آنها رویکرد اساسی دانشکده پزشکی خواهد بود. برنامه محور بودن، مسئولیت پذیری، تعهد و پاسخگویی،کار تیمی، نوآوری، راستگویی، اخلاق حرفه ای، روابط برپایه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی از مهمترین ارزشهای مورد توجه دانشکده خواهد بود.


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find-4.586.1009.fa.html
برگشت به اصل مطلب