دانشکده پزشکی گرگان- اطلاعیه ها
اطلاعیه امتحانات دانشکده پزشکی جدول زمانی امتحانات مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/25 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.16264.60201.fa
برگشت به اصل مطلب