دانشکده پزشکی گرگان- اطلاعیه ها
ثبت نام بیمه تامین اجتماعی زمان ثبت نام بیمه تامین اجتماعی برای دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی ، تخصص و فوق تخصص

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/5 | 
زمان ثبت نام بیمه تامین اجتماعی با منظور شدن سوابق کاری و بیمه درمانی به دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی، تخصص و فوق تخصص از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ از طریق سایت پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی portal.srd.ir می باشد، 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.16264.59409.fa
برگشت به اصل مطلب