دانشگاه علوم پزشکی گلستان- شبکه
برپایی غرفه سلامت روان در کلاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/3 | 

به مناسبت دومین روز از هفته سلامت غرفه سلامت روان در مرکز بهداشت شهرستان کلاله افتتاح شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=37.3034.31320.fa
برگشت به اصل مطلب