دانشگاه علوم پزشکی گلستان- شبکه
کمیته التور در شهرستان کلاله برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به شروع فصل گرما و احتمال اپیدمی بیماریهای منتقله از آب و غذا مخصوصاً التور ، کمیته التور شهرستان کلاله با حضور اعضای کمیته التور شهرستان در مورخه 9/4/93 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان کلاله برگزار شد .

در ابتدای جلسه آقای نورالله مرادی معاون فرمانداری کلاله ، در خصوص تنش آبی و کاهش بارندگی در سال 94  و لزوم صرفه جوئی آب آشامیدنی و همچنین  همکاری ادارات در بحث آموزش عمومی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از بیماری التور مطالبی بیان نمودند.

مهندس شمس الدین کر-سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کلاله ضمن خیر مقدم به حاضرین هدف از تشکیل کمیته التور را آمادگی ادارات شهرستان در راستای پیشگیری از بروز بیماری منتقله از آب و غذا بیان نمود.

وی همچنین عنوان کرد که در سال 93 بدلیل همکاری ادارات شهرستان هیچ موردی از بیماری التور مشاهده نگردید.

مهندس کر افزود:در سال 93 تعداد کل موارد اسهالی 250 مورد که از کلیه موارد سوش تهیه شده و همه موارد منفی تشخیص گردید و در سال 93 در خصوص پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا کلاس آموزشی جهت عموم مردم برگزار شده و در خصوص استفاده از آب و غذای بهداشتی به مردم توصیه گردید.

در ادامه جلسه  محمود یاپنگ غراوی-کارشناس مسئول واحد بیماریها ، در خصوص انتظارات از اعضای کمیته در جهت  پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا را بیان نمودند.

در جلسه مصوب شد که مرکز بهداشت شهرستان با همکاری ادارات بازدید مشترک از سبزیکاری و نمونه برداری از سبزیجات و آب آشامیدنی شهر و روستا و کلر زنی و کلرسنجی بصورت مشترک آب و فاضلاب شهری و روستایی داشته باشند و همچنین بازدید اکیپی بعد از افطار از کبابی ها و رستورانها و پیتزا فروشیها و... صورت گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=37.3034.21078.fa
برگشت به اصل مطلب