کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی- راهنمای نوبت دهی تلفنی
تلفنی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/6 | 
جهت گرفتن نوبت به صورت تلفنی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
۰۱۷-۳۲۲۳۹۵۷۰
۰۱۷-۳۲۲۳۹۵۷۱
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی:
http://goums.ac.ir/find-30.24594.67829.fa.html
برگشت به اصل مطلب