کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی- تزریقات
تزریقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/3 | 
جهت رفاه حال بیماران و مراجعین محترم  و با عنایت به حجم بالای مراجعین به این مرکز و نسخ داروئی بالا که اکثرا دارای تزریقات و... هستند بخش خدمات سرپایی تزریقات در این مرکز راه اندازی شده است. 
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی:
http://goums.ac.ir/find-30.24576.67702.fa.html
برگشت به اصل مطلب