کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی- سونوگرافی
معرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/11 | 
مسئول فنی واحد سونوگرافی:
آقای دکتر محمدعلی تازیکی


سونوگرافی در تشخیص بیماری‌های زنان و زایمان، مغز و اعصاب، چشم، کبد، قلب و درمان بیماری‌ها (سونوتراپی) کاربرد دارد.
 
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی:
http://goums.ac.ir/find-30.19742.51127.fa.html
برگشت به اصل مطلب