دانشکده پرستاری و مامائی- مامایی
گروه آموزش مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گروه آموزش مامایی
مدیر گروه  دکتر فاطمه سیفی
طرح درس گروه آموزش مامایی
لاگ بوک گروه آموزش مامایی
آدرس دفتر گروه دانشکده پرستاری و مامایی، طبقه اول، تلفن: ۰۱۷۳۲۴۵۱۳۵۳،۵۴ 
 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی برنامه هفتگی CV پست الکترونیک
۱ دکتر صدیقه مقسمی استادیار، عضو هیات علمی PhD بهداشت باروری کلیک کنید کلیک کنید moghasemi.sgmail.com
۲ دکتر الهام خوری دانشیار، عضو هیات علمی PhD بهداشت باروری کلیک کنید کلیک کنید elhamkhooriyahoo.com
۳ دکتر فاطمه سیفی استادیار، عضو هیات علمی PhD مدیریت آموزش عالی کلیک کنید کلیک کنید Fatemeh_seifi۱۹۷۹yahoo.com
۴ کتایون جلالی آریا مربی، عضو هیات علمی کارشناس ارشد مامایی کلیک کنید کلیک کنید jalaliariayahoo.com
۵ سحر عرب کارشناس مامایی کارشناس ارشد مامایی کلیک کنید کلیک کنید arab.sahar۷۱gmail.com
۶ الناز ملک محمدی کارشناس مامایی کارشناس ارشد مشاوره در مامایی کلیک کنید کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامائی:
http://goums.ac.ir/find-3.1785.624.fa.html
برگشت به اصل مطلب