واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- اخبار بالینی
بانک ایده های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/26 | 
بانک ایده های پژوهشی 


همانگونه که مستحضر هستید بیمارستان پنجم آذر به عنوان قدیمیترین و مهمترین مرکز
آموزشی استان گلستان، با پذیرش طیف وسیعی از بیماران در حیطه های مختلف آموزشی،
ظرفیت بسیار زیادی برای فعالیتهای پژوهشی دارد و حضور دانشجویان در رده های مختلف
تحصیلی و رشته های متنوع، فرصت لازم را برای استفاده بهینه از این ظرفیتها فراهم مینماید.
در همین راستا معاونت پژوهشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پنج
آذر در صدد است با ایجاد مجموعه ای از ایده های پژوهشی، دانشجویان علاقمند را در
قالب پایان نامه یا طرح پژوهشی جذب این فعالیتها نماید.

جهت دریافت فایل کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find-26.1597.58476.fa.html
برگشت به اصل مطلب