واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- اخبار بالینی
انتصاب معاون پژوهشی بیمارستان پنج آذر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/20 | 
جناب آقای دکتر محمد رضا هنرور، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  طی  حکمی  ، آقای دکتر پژمان خوارزم  را به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان ۵ آذرو ریاست  واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی منصوب کردند.

دریافت حکم از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

 
                                                    دریافت فایل
نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find-26.1597.53058.fa.html
برگشت به اصل مطلب