اداره کتب و انتشارات دانشگاه 2- اخبار
تقدیر معاون تحقیقات و فناوری به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/25 | 
دکتر محمد رضا هنرور معاون تحقیقات و فناوری، به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، طی بازدید از کتابخانه مرکزی از زحمات کتابداران و کارشناسان اطلاع رسانی پزشکی با اهدا شاخه گل تشکر نمودند. در این مراسم که با حضور مدیر ان اطلاع رسانی پزشکی، امور اداری و مالی برگزار گردید، آقای دکتر هنرور از کتابداران به عنوان اطلاع رسانان علوم پزشکی نام برده و مطالبی را پیرامون اهمیت وظایف کتابداران در دوران همه گیری پاندمی کرونا، به منظور تسهیل مطالعه دانشجویان و دسترسی به منابع علمی بیان نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات دانشگاه 2:
http://goums.ac.ir/find.php?item=202.21189.57907.fa
برگشت به اصل مطلب