حوزه ریاست- ارتباط با دفتر ریاست
ارتباط با دفتر ریاست دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مسئول دفتر ریاست  :  ۳۲۴۳۰۳۲۵
                        فکس :  ۳۲۴۲۴۵۵۳
                   دبیرخانه :  ۳۲۴۷۰۶۲۵

کد شهرستـــان: ۰۱۷
پست الکترونیکی : ravabetomoomigoums.ac.ir

 

AWT IMAGE

۱۶۰ ۱۰۰۰۰

سامانه پیام کوتاه دفتر ریاست

جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات شمـا

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=2.5274.4713.fa
برگشت به اصل مطلب