حوزه ریاست- رئیس دانشگاه
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 

AWT IMAGE

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان : دکتر عبدالرضا فاضل

مدرک تحصیلی: متخصص جراحی عمومی- فوق تخصص جراحی سرطان و پستان
صفحه مشخصات و رزومه آقای دکتر عبدالرضا فاضل

تلفن تماس : ۳۱۹۳۲۲۲۲-۰۱۷
                    ۰۱۷-۳۲۴۳۰۳۲۵

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=2.36.3159.fa
برگشت به اصل مطلب